Balmumu Müzesi

Adana’nın ilk Balmumu Heykel Müzesi, dünyanın birebir rehberlik veren tek Balmumu Heykel Müzesi olma özelliği taşıyor. Müzede, Timurlenk ve Korkunç Ivan gibi onlarca tarihi ve popüler karakterin heykelleri ile yan yana gelebilir, milli giysilerimizle ücretsiz fotoğraf çektirebilirsiniz.